Aktualizacja stron, prowadzenie strony internetowej

Badania stron internetowych

Rosnące oczekiwania użytkowników stron internetowych lub sklepów on-line powodują, że nawet te najlepiej zaprojektowane i przygotowane mogą okazać się (lub po jakimś czasie stać się) niefunkcjonalne.

Jak zoptymalizować ich działanie, zwiększyć konwersję – a w efekcie – skuteczność? Co zrobić, żeby zidentyfikować słabe punkty, błędy krytyczne, czy wąskie gardła? W jaki sposób skłonić użytkowników do podjęcia akcji na stronie (dokonania zakupu, zapisania się do newslettera, zostawienia danych kontaktowych)? Skąd dowiedzieć się gdzie i jakie zmiany wprowadzić?

Odpowiedzią są badania i testy stron internetowych. W naszej ofercie łączymy najlepsze rozwiązania technologiczne w zakresie planowania, tworzenia oraz rozwoju i obsługi aplikacji internetowych, portali, firmowych stron internetowych i serwisów korporacyjnych – z praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu zaawansowanych analiz oraz interpretacji wyników, opartych na specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii oraz marketingu.

Na potrzeby klientów realizujemy:

 1. Badania scenariuszowe (wykonanie określonych czynności na stronie wg przygotowanego scenariusza)
 2. Testy czasowe (wykonanie określonych czynności w przedziale czasowym)
 3. Heatmapy (miejsca kliknięć, zatrzymania kursora, scrollowanie strony i inne)
 4. Nagrania nawigacji użytkowników stron (nagrania całej wizyty użytkownika na stronie, kliknięć, ruchów kursora)
 5. Ankiety wielomodułowe wraz ze skalowaniem i rangowaniem (wypełnianie przez użytkowników ankiet dotyczących poszczególnych elementów strony, ocena poszczególnych elementów na skali, przypisanie ważności elementom strony lub aplikacji)
 6. Analizy ścieżek konwersji / analizy lejków konwersji (identyfikacja elementu, w przypadku którego użytkownicy najczęściej opuszczają stronę)
 7. Analizy formularzy (sprawdzenie, ile czasu zajmuje wypełnienie formularza, które pola są pomijane/zbędne, przy wypełnianiu którego pola użytkownicy opuszczają stronę)
 8. Analizy wskaźnikowe:
  • NPS (prawdopodobieństwo polecenia strony innym użytkownikom)
  • CSI (pomiary różnic między oczekiwaniami odnośnie elementów strony a ich aktualną oceną)
  • CE (ocena przez użytkownika stopnia wysiłku, jaki ponosi w celu wykonania zadania na stronie)
 9. Sortowanie elementów (potencjalni użytkownicy sami tworzą mapę i strukturę strony – z dostępnych elementów)
Wybierz kompetencje

Planujesz budowę strony internetowej?

Potrzebujesz projektu identyfikacji wizualnej?

koszt strony www

Przyślij brief, przygotujemy ofertę